सुखकर्ता की दुःख हर्ता विध्न विनाशक गणराया लिरिक्स – Sukh Karta Ki Dukh Harta Vighana Vinashak Ganaraya Lyrics

सुखकर्ता की दुःख हर्ता विध्न विनाशक गणराया
गणपति बाप्पा मोर्या मंगल मूर्ति मोर्या

तुम्ही येता घरी आम्हा वाटे मजा
तुम्ही जाऊ नका आम्हा मिड़ते सजा
मोदक लाडू तुम्हाला द्या बुद्धि थोड़ी आम्हाला
सुखकर्ता की दुःख हर्ता विध्न विनाशक गणराया

तुमची चाले पूजा भजन किर्तन
आई बाबांचे ना होतसे भांडन
हात जोड़ता तुम्हाला शांति लाभों आम्हाला
सुखकर्ता की दुःख हर्ता विध्न विनाशक गणराया

आई बाबा विना ची मुले एकटी
उभे राहता तुम्ही त्यांचा पाठीशी
जाऊ नका तुम्ही गावाला चैन पड़े ना आम्हाला
सुखकर्ता की दुःख हर्ता विध्न विनाशक गणराया

Leave a Comment